™TransportExpert - ניהול ותכנון הובלות ושינוע

™TransportExpert - ניהול ותכנון הובלות ושינוע

ניהול ותכנון הובלות ושינוע, מעקב בזמן אמת אחר ביצוע משימות ההובלה.

™TransportExpertניהול ותכנון הובלות ושינוע, מעקב בזמן אמת אחר ביצוע משימות ההובלה.

מערכת ה TransportExpert  הינה מערכת מתקדמת לניהול מערך ההובלות ולתכנון אופטימלי של המשימות לביצוע . המערכת מנהלת את כל משאבי מערך ההובלות (קרי, משאיות, נהגים, יחידות ניטול וכו') ומאפשרת לנהל משימות שונות כגון שינוע סחורה בין מרכזים לוגיסטים הפצה ממרכז לוגיסטי לאתרי לקוחות, איסופי סחורה, כניסות לאתרים ונמלים והובלת סחורה מנקודה לנקודה ועוד. המערכת עושה שימוש במפות ובמידע גאוגרפי על מנת לבצע חישובי מרחק ובחירת מסלולים אופטימאליים . המערכת כוללת סדרן שיבוץ עבודה אוטומטי לנהגים ורכבים  עם אפשרות העדפה על פי עלויות ואילוצים.

במערכת ה TransportExpert מנוהלים כל קבצי הנתונים הקשורים לתהליכי ההובלה השונים. חלק מהנתונים מוזנים למערכת ממערכות חיצוניות באמצעות ממשקים וחלק מהנתונים מוזנים  ישירות במערכת. להלן רשימת חלקית של נתוני התשתית במערכת:

  הובלות

הובלה היא כל משימה הקשורה באיסוף או הפצה של סחורה. עבור כל הובלה, מנהלת המערכת את הנתונים הבאים (רשימה חלקית של נתונים מובילים):  השולח , מקור השילוח , מועד השילוח המבוקש , מועד השילוח בפועל ,יעד הפריקה , מועד הפריקה המבוקש ,מועד הפריקה שבוצע בפועל , סטטוס נוכחי (בהעמסה, הועמס, שולח, התקבל וכו') , משקל , נפח , קבוצת הובלה (תפזורת, משטחים, קירור, הקפאה וכו') , סוג הובלה (משגורים TL, LTL,) יחידות ניטול (חבילות, משטחים) , מספר יחידות ניטול , מרחק ,מספרי הזמנה אצל השולח, המקבל ובמחסן .

ניתן לנהל הובלות במספר דרכים:  הובלה בודדת מנקודה לנקודה , קיבוץ של מספר הובלות מאתר לוגיסטי למספר אתרי לקוחות כמשלוח אחד וניהולם כמשלוח אחד ,קיבוץ מספר הובלות המגיעות מ או אל נמל ימי\יבשתי וניהולם ברמת המשלוח ,בניית הובלות משולבות ממספר תתי הובלות (כגון איסוף לנקודה והפצה ממנה או משלוח הכולל הובלה במשאית ואח"כ ברכבת ואח"כ שוב במשאית).

הובלות קבועות  –  הובלות קבועות הינן הובלות החוזרות במועדים (ימים ושעות) קבועים ומאפשרים הקמה אוטומטית של הנתונים מבלי להזין את הנתונים בכל פעם מחדש. ניתן להזין להובלות קבועות ברירות מחדל (כגון מוביל) שישמרו ויהיו ברירות המחדל להובלה שניתן יהיה לשנות.

נתוני משאיות ונהגים – המערכת מנהלת את נתוני המשאבים למשימות הכוללות את המשאיות והנהגים. מידע זה מתוחזק לרוב במערכת באמצעות מסכי הזנת הנתונים. קבצי משאבי הביצוע מחולקים למספר תתי קבצים:

 • סוגי רכב
  • המערכת מאפשרת להגדיר עבור סוג רכב את המגבלות הבאות:
  • סוג רכב לאתר / לקוח / קבוצת לקוחות. עקב מגבלות של צורת פריקה ושטח פריקה לא כל סוג רכב יכול להגיע לכל אתר. במערכת ניתן להגדיר לכל סוג רכב לאן הוא יכול להגיע ולאן לא.
  • סוג רכב לקבוצת תובלה (Transportation class). ניתן ליצור קישור בין סוג הרכב לסוגי המוצרים שהוא יכול להוביל.
  • סוג רכב לסוג נגרר. עבור רכבים שמובילים נגררים עצמאיים, ניתן לחבר בין סוג הרכב לבין סוג הנגררים שהוא יכול להוביל.
  • נפח ומשקל מקסימאליים לנשיאה
  • מגבלות נשיאה
 • נגררים
  • מנהלים מספר נגרר, סוג נגרר, מידות, מגבלות נפח ומשקל.ניתן להשתמש בסוגי המשאיות כדי להגדיר בנפרד משאיות של קבלנים חיצוניים ומשאיות של הארגון.

בנוסף למידע הכללי על המשאיות, מתוחזק מידע ספציפי לכל משאית הכולל:  מספר משאית ,סטאטוס (זמין, בטיפול, תאונה, מושבת וכו'), קריאת ספידומטר אחרונה ,נהג משויך במקרה שיש שיוך קבוע בין נהג למשאית. המערכת מנהלת גם את המידע הרלוונטי לגבי הנהגים:שם ומספר זיהוי ,סטאטוס (פעיל \ לא פעיל),נקודת יציאה בבוקר,חוקים לגבי שיוך או איסור שיוך לנקודות ביצוע ספציפיות או לטריטוריות הביצוע.

 • כבישים

מידע הכבישים הינו מידע תשתיתי המאפשר למערכת לבצע את חישובי האופטימיזציה בקביעת חלוקת המשימות. נתוני הכבישים כוללים מידע רב המוזן לרוב באמצעות טעינת מידע גאוגרפי הנעשית באתחול המערכת. מידע זה כולל: זיהויי כבישים,נתוני מהירויות,נתונים על כיווני הנסיעה המותרים,מרחקים בין נקודה לנקודה בכביש,שעות עומס והשפעתם על מהירות הנסיעה,עלויות נסיעה לכבישי אגרה.

 •  נקודות ביצוע

נקודות הביצוע הינן הנקודות אליהן צריכות המשאיות להגיע לצורך פריקת סחורה או העמסה (כגון לקוחות וספקים) או ביצוע משימה כללית שאינה קשורה בסחורה. נקודות הובלה יכולות להיות קבועות (כגון מחסן, אתר ספק וכו') או זמניות (הפצה לבית לקוח). ניתן להקים נקודות הובלה מסוגים שונים (מרכז הפצה, אתר לקוח, אתר ספק, נקודת הפצה סופית, אתר משגורים של חברת משגורים, נמל אויר, נמל ים וכו,). להלן מספר מאפיינים חשובים בקובץ נקודות הביצוע: זיהוי הכולל קוד (קוד ספק \ קוד לקוח) ושם,כתובת,מיקום גאוגרפי – זיהוי מיקום הנקודה ברמת נ"צ לצורך ביצוע אופטימיזצית הנסיעה,זמני שהייה ושירות אצל הלקוח – זמני פריקה \ העמסה, זמן ממוצע לפני פריקה \ העמסה וכו' ,זמני פתיחה – ימי עבודה + שעות פעילות.

 •    מרחקים

המערכת מאפשרת לחשב מרחקים עבור הובלה בהסתמך על טבלת מרחקים המתוחזקת במערכת. המערכת יכולה לנהל מרחקים בין אתרים, ערים, מיקודים או אזורים גאגרפיים. בנוסף יכולה המערכת להשען על חישובי מרחק מדוייקים בצורה אוטומטית במידה ומשתמשים במפות דיגיטליות.

    תהליכים מרכזיים במערכת

    תכנון המשימות

לב מערכת ה TransportExpert הינו מודול השיבוץ המבצע אופטימיזציה של המשימות. מודול השיבוץ נועד לפעול בצורה אוטומטית מלאה ולבצע את חלוקת המשימות באופן מהיר ואופטימאלי. עם זאת יכול המשבץ לעדכן את המשימות ששובצו על ידי המערכת או לחילופין לבצע מספר איטרציות של שיבוץ אוטומטי, תוך שהוא משנה חוקים ואילוצים שבהם משתמשת המערכת לצורך השיבוץ, עד לקבלת סט משימות המקובל עליו.אלגוריתם התכנון במערכת הינו אלגוריתם מונחה אירועים. בכל אירוע שקורה במערכת כגון כניסת משימה חדשה, ביצוע / אי ביצוע של משימה קיימת, המערכת מבצעת הערכה מחודשת של המצב הנוכחי ושיבוץ המשימות הבאות לנהגים. במידת הצורך המערכת מבצעת שינויים במשימות כל עוד לא הועברו לנהג. המערכת מאפשרת גם לבצע תכנון מסלולים בתחילת יום המשבץ את כל המשימות הידועות לזמן זה באופן אופטימאלי. מנגנון השיבוץ מבצע את השיבוץ על פי סטים של חוקים הכוללים מגבלות ומשקלות.בין המגבלות להן מתייחסת המערכת יש: מגבלת שעות נסיעה ומנוחה לנהג / רכב,מגבלת סוג הובלה לסוג רכב,מגבלת נהג לאתרים,מגבלת סוג רכב לאתרים,מגבלות משקל / נפח,מגבלות חיבור בין סוגי משימות,מגבלות חיבור בין סוגי הובלה ברצף (הכוללות איסור מוחלט או קנס זמן בין המשימות לצורך ניקיון) ,מגבלות קיבולת אתרי הטעינה והפריקה ועוד בין המשקלות אליהן מתייחסת המערכת יש בין היתר: התייחסות לכלים פנויים בלבד או לכלים שמתפנים בזמן קרוב ,התייחסות לכלים פנויים על פי מיקום נוכחי והתייחסות לכלים עמוסים על פי מיקום סיום המשימה,אפשרות לכוונן בין מרחק נמוך ביותר, יחס פנוי/עמוס טוב ביותר, רמת שרות גבוהה ביותר.

   הפקת תיעוד ומדבקות

המערכת מאפשרת להפיק מסמכי דרך לנהג (שטר מטען, מסמכי חומרים מסוכנים וכו') ומדבקות שילוח לסימון הסחורה. ניתן להתאים את עיצוב המסמכים והמדבקות לשולח ,הסחורה באמצעות כלי עיצוב סטנדרטיים לעיצוב מדבקות ודוחות.לאחר הפקת מסמכי ההובלה והמדבקות, המערכת לא תמשיך לשייך הובלות למשלוחים בצורה אוטומטית. בשלב זה, ניתן לשייך הובות למשלוחים בצורה ידנית ולאחר מכן להפיק מחדש את המסמכים \ מדבקות הנדרשות.

   סגירת הובלות

תהליך סגירת הובלות מתרחש לאחר קבלת מסמכי ההובלות החתומים על ידי מקבלי הסחורה. בתהליך זה ניתן לסרוק את מסמכי ההפצה החתומים ולהצמיד תיעוד נוסף להובלה ולאחר מכן לסמן את ההובלה כסגורה. הובלה יכולה להסגר ב"מלואה" או "חלקית".

  סריקת מסמכים

המערכת מאפשרת לצרף מסמכים סרוקים להובלות ולשמור אותן בבסיס הנתונים לאורך זמן. ניתן לשמור במערכת תעודות משלוח חתומות, מניפסטים חתומים ולהוסיף כל סוג מסמך נדרש למערכת.

   מובילים חיצוניים

המערכת מנהלת את כל שלבי ההובלה מרגע קבלת בקשה להצעת מחיר עבור הובלה (לא הכרחי) דרך הזנת הובלה, בחירת מוביל, ניהול סטאטוסים ומעקב אחר ההובלה ועד סגירת ההובלה וביצוע כל הפעילות הפיננסית הנדרשת (חיוב לקוחות, תשלום לקבלני משנה).

   תשתית נתונים

המערכת מאפשרת לנהל את קבלני ההובלה המופעלים לביצוע משימות ההובלה. עבור כל מוביל נשמרים הנתונים הבאים (רשימה חלקית של נתונים מובילים): פרטי קשר,מטריצת הובלות הכוללת : סוגי הובלה,אזורי כיסוי (אזורים גאוגרפיים),קבוצות הובלה,מגבלות הובלה – נפח מקסימלי, משקל מקסימלי, יחידות ניטול וכו' ,מחירונים,הסטורית הובלות,דירוג לבחיר מובילים.

   בחירת מוביל

תהליך בחירת המוביל הינו תהליך השיוך בין הובלות למוביל. התהליך יכול לרוץ בצורה אוטומטית תוך התחשבות בנתוני ההובלה ונתוני המובילים הפתוחים במערכת או יכול להעשות בצורה ידנית כאשר המערכת רק בודקת את פעילויות המפעיל ומתריעה במקרה של חריגה מההגדרות.

   חיוב ותשלום למובילים

במערכת ניתן להקים הסכמים המשמשים לחיוב לקוחות ולתשלום למובילים. בכל הסכם ניתן להגדיר את אופן התשלום בגין הובלות (חבילות, מרחקים, נפח, משקל, הנחת כמות, מדרגות לחיוב וכו'). בעת הרצת ההסכמים נוצרות שורות לחיוב \ תשלום אשר ניתן להפיק מהן חשבוניות במערכת הנהלת החשבונות. ניתן גם להזין חיובים ותשלומים חד פעמיים בגין הובלות מיוחדות.

       מפות

מערכת ה TransportExpert מאפשרת לעבוד עם מפות ולהציג את כל נקודות ההובלה על גבי מפה. בנוסף, כאשר משתמשים במפות, יכולה המערכת לחשב מרחקים בצורה מדוייקת (אחרת נקבעים מרחקים על פי טבלאות מרחקים בין אתרים, מיקודים או ערים) ,בעת ההצגה על גבי המפה, ניתן להציג את סטטוס ההובלה, המוביל, שעת עדכון אחרון (סטטוס) וכו'.אם ההובלה שויכה לרכב מסוים והרכב מחובר למערכת AVL (Auto Vehicle Location) או GPS – ניתן להציג על גבי המפה גם את מיקומי הרכבים. המערכת תומכת בשני סוגי מפות: מפות ראסטר ומפות וקטור. ההבדל העיקרי בין שני סוגי המפות מבחינת משתמש המערכת הוא מיקום נקודות ההובלה. במפות ראסטר נדרש המשתמש לסמן על גבי המפה את מיקום כל אחת מנקודות ההובלה. במפות וקטור מבוצע תהליך המיקום על גבי המפה בצורה אוטומטית. מפות אינן מרכיב הכרחי במערכת אולם עוזרות לשפר את יכולות במערכת בבניית קווי ההפצה

       ממשקים

למערכת מספר ממשקים מובנים לקליטה ויצוא נתונים: ממשק לקליטת הובלות – ממשק זה משמש לקליטת נתוני ההובלות ממערכות הלקוחות או ממערכת ניהול הזמנות \ מחסן. ממשק זה מזרים למערכת ניהול ההובלות את כל נתוני ההובלה ,

 • ממשק לייצוא בקשות הובלה – ממשק זה משמש להעברת נתונים למובילים. הנתונים העוברים כוללים מידע על ההובלות הנדרשות, מספר חבילות, נפח, משקל וכו'. ממשק זה יעיל במיוחד בעבודה מול חברות משגורים ומאפשר להעביר את נתנוי החבילות על מנת לבצע בקרה על תהליך איסוף החבילות
 • ממשק לייצוא סטטוס להובלות – ממשק זה משמש לייצוא סטאטוסים ללקוחות על התקדמות ההובלה. ניתן למפות באילו סטאטוסים ישלח הממשק ללקוחות
 • ממשק למערכת AVL (או GPS) – ממשק זה נועד לקליטת מידע על מיקום הרכבים לשם הצגתו על גבי המפות במערכת
 • ממשק למערכת הנהח"ש – ממשק זה נועד לייצוא נתוני חיוב הלקוחות ותשלום לספקים וכולל את ריכוז תוצאות הרצת ההסכם

       דוחות

מערכת ה TransportExpert כוללת מספר דוחות תפעוליים בסיסיים המשמשים את עובדי מערך ההפצה. המערכת פועלת על גבי בסיס נתונים פתוח וסטנדרטי, עובדה המאפשרת שימוש בכל כלי אחזור נתונים סטנדרטי לצורך הפקת דוחות נוספים על פי דרישות הלקוח. בנוסף, מאפשרת המערכת לייצא נתונים לEXCEL מכל מסך שאילתה במערכת.

       שירות לקוחות

השימוש במערכת מאפשר לייעל את רמת השירות הניתנת ללקוחות. לאנשי שירות הלקוחות גישה ישירה למידע הנוכחי מהשטח, ובכלל זה זמני הגעה עדכניים לכל משימה, משימות קודמות, נתוני מסלולים ועוד.כמו כן המערכת מאפשרת לשירות הלקוחות להתרכז בחריגים בלבד, זאת על ידי מסך ייעודי של התראות איחור בו ניתן לראות משימות שעלולות לאחר או כבר באיחור. במסך זה ניתן לראות את פרטי המשימה על מנת לתקשר עם הלקוח.