תוכנה כשירות (Software as a Service)  בענן Mead4net

תוכנה כשירות (Software as a Service) בענן Mead4net

יותר ויותר חברות מעדיפות תוכנה כשירות, שכן היתרונות בכך רבים.

לאורך השנים התפתחה תפיסת העבודה הממוחשבת וכיום כבר נראה שאין דבר שמערכת המחשבים בארגון לא יכולה לעשות. אם בעבר כל החומרה הייתה ממוקמת על מחשבי הארגון, כולל שרתי העבודה העמוסים, היום מחשוב ענן כבר יכול להעניק את מלוא היכולות לעבוד בתוך מערכת ארגונית רחבה ככל הניתן אך סגורה למשתמשים בלבד.

הבעיה שנוצרה עם הזמן היא האפליקציות השונות שנדרשו כדי להפעיל תוכנות ולקדם תהליכים – ולשם מתן מענה לצורך הזה, ניתן לצרוך את התוכנה כשירות. תוכנה כשירות (Software as a Service) מספקת את כל התהליכים הנדרשים וממוקמת על שרת Mead4net ולא בצורה של אפליקציות כבדות על שרתי הארגון. מאחר ששירותי התוכנה הופכים להיות יעילים מאוד ונוחים למשתמש בהם, יותר ויותר חברות מעדיפות תוכנה כשירות, שכן היתרונות בכך רבים.

בהתחלה, ניתן לבחור בכל פעם מודל Saas אחר בגרסה מינימאלית שלו ועם הזמן להוסיף עוד שירותים. הגמישות הזו יכולה לבוא לידי ביטוי הן במספר מותאם של פונקציות והן במספר מוגדר של משתמשים. יתרון נוסף הוא המחיר. הוזלת העלויות על רכישת מוצרי תוכנה או לחילופין שרתים יקרים מאוד משמעותית לכל מי שמבקש לבנות עסק ולשמר את המאזן באמצעות התייעלות טכנית ועלויות מינימאליות. לכך מתווסף גם יתרון עלות התחזוקה הנמוכה. יתרון משמעותי מאוד הוא התשלום בגין שימוש  והדרכה ותו לא. כל ארגון שמשתמש במוצר משלם דמי שירות חודשיים בהתאם למספר המשתמשים והדבר נתון לשינוי. זאת בניגוד לתוכנות שמשלמים סכומים גבוהים על התוכנה עצמה, על ההתקנה ועל השירות הטכני הנלווה לה.