™RoutingExpert – תכנון מסלולי הפצה אופטימליים

™RoutingExpert – תכנון מסלולי הפצה אופטימליים

תכנון מסלולי הפצה אופטימליים בהתאם להזמנות משתנות ואילוצי הפצה כגון נפח רכבים, שעות פעילות, עומסי תנועה ועוד.

הפצה ומשלוח

אפטימיזציה לקווי הפצה ומשלוחים

מערכת ה RoutingExpert הינה מערכת מתקדמת לניהול מערך ההפצה ולתכנון אופטימלי של מסלולי הפצה יומיים. המערכת מנהלת את כל משאבי ההפצה (משאיות, נהגים, מכשירים ניידים וכו') ומשמשת לקביעת סטנדרטים להפצה בארגון.

מערכת ה RoutingExpert עושה שימוש במפות ובמידע גאוגרפי על מנת לבצע חישובי מרחק ובחירת מסלולים אופטימאליים על פי מהירויות הנסיעה וכיווני הנסיעה המותרים. כמו כן משמשות המפות להצגה ויזואלית של מסלולי הנסיעה וממשק משתמש נוח לעדכון ידני של מסלולי ההפצה.

לב מערכת ה RoutingExpert הינו מודול השיבוץ המבצע אופטימיזציה של מסלולי ההפצה. מודול השיבוץ נועד לפעול בצורה אוטומטית מלאה ולבצע את חלוקת המסלולים באופן מהיר ויעיל .  עם זאת יכול המתכנן לעדכן את המסלולים שיצרה  המערכת או לחילופין לבצע מספר מהלכים של תכנון אוטומטי, תוך שהוא משנה חוקים ואילוצים שבהם משתמשת המערכת לצורך התכנון,  עד לקבלת סט מסלולים המקובל עליו. ניתן לשמור מספר סטים של חוקים ואילוצים ולהשתמש בכל פעם בסט אחר בהתאם לעונתיות (חגים), ימים בשבוע והשתנות הפעילות. ישנם חוקים ואילוצים רבים הנלקחים בחשבון בזמן בניית מסלולי ההפצה. להלן מספר גורמים עיקריים המשפיעים על תכנון המסלולים : גיאוגרפית הפצה – מיקום נקודות ההפצה, נתוני הכבישים וחישובי מסלולי הנסיעה האפשריים ,חישוב זמנים לכל מסלול – כולל זמני הנסיעה וזמני שירות בכל נקודה , אילוצי חלונות הזמן לכל נקודה – שעות ההגעה האפשריות , מגבלות רכב ונהגים, אילוצי מרכז הפצה, אילוצי תחנות עצירה ,מגבלות מסלולים ,עדיפויות ללקוחות ולהזמנות ועוד…

התהליך מתחיל בהעברת סט הזמנות לשיבוץ למודול השיבוץ. ההזמנות מועברות בדרך כלל בממשק ממערכת ניהול ההזמנות או ממערכת ניהול המחסן. ההזמנות המועברות לשיבוץ מכילות מספר מאפיינים הנלקחים בחשבון בתהליך שיבוץ ההזמנות: תאריך לשיבוץ , נפח ומשקל ההזמנה , נפח ומשקל לאזורי הובלה במשאית (כגון חלוקה לאזורי טמפרטורה שונים) ,עדיפות לחלון זמן אספקה \ איסוף .   בנוסף להזמנות ואיסופי סחורה, ניתן להזין שיבוץ משימות כלליות שאינן כוללות הובלת סחורה כך שתשתלבנה במסלול הנסיעה של הנהג. בגמר תהליך השיבוץ, מוצגים למשבץ כל נתוני השיבוץ , תכנון מסלול לכל משאית הכולל זמני הגעה לכל לקוח , עלות עבור כל מסלול\ משאית \ נהג , דוח העמסה לפי סדר הנסיעה , פרופורמה לחיוב בגין ההפצה בהתאם למחוללי עלויות ההפצה.

דוגמא למסך תכנון מסלולי הפצה :

הפצה

תכנון מסלולי הפצה ואפטימיזציה