כתבו עלינו בעיתונות

לוגיסטי פויינט בחרה במערכת WMS של מייד4נט לניהול המחסן הלוגסטי

http://www.logistipoint.co.il/HTML5/?_id=9429&did=2262&G=9415&SM=9429