טכנולוגיה

ראשי «פרסומים « טכנולוגיה
טכנולוגיה

מערכת ה WarehouseExpert מבוססת טכנולוגית Microsoft .Net – טכנולוגית Web  המאפשרת הפעלת יישומים באמצעות דפדפן אינטרנט, ללא צורך בהתקנה בתחנות המשתמשים. המערכת מופעלת על גבי שרת יישום בעל מערכת הפעלה Windows. בסיס הנתונים של המערכת הוא SQL Server. ארכיטקטורת המערכת הינה ארכיטקטורה ריכוזית בה כל היישום מופעל בסביבת השרת. מבנה המערכת מורכב ממספר שכבות פונקציונאליות:

  • שכבת הממשק למשתמש – שכבה זו מכילה את כל האלמנטים הויזואליים במערכת, כגון: תפריטים, מסכי שאילתא, מסכי פעולה ומסכי עדכון נתונים.
  • שכבת הלוגיקה העסקית – שכבה זו מכילה את הלוגיקה העיקרית במערכת. שכבה זו מכילה למעשה את כל ה 'חוקים' אשר יוגדרו במערכת כגון: תהליך עדכון קליטת הסחורה, תהליך בחירת איתור האחסון לסחורה וכו'.
  • שכבת הגישה לבסיס הנתונים – שכבה זו מבטיחה גישה אחידה ויחידה לבסיס הנתונים. גישה זו מאפשרת לנהל טרנזקציות במערכת ולספק מערכת אמינה בנתונים אשר נאגרים בה.בסיס הנתונים – בשכבת בסיס הנתונים נאגרים כל הנתונים במערכת.

אנו ממליצים גם על