™RoutingExpert – תכנון מסלולי הפצה אופטימליים | Made4net

™RoutingExpert – תכנון מסלולי הפצה אופטימליים | Made4net

תכנון ובנייה של קווים/מסלולי הפצה אופטימליים בהתאם להזמנות משתנות ואילוצי הפצה כגון נפח רכבים, שעות פעילות, עומסי תנועה ועוד….

מערך ההפצה הינו החוליה  בשרשרת האספקה המחברת בין החברה ללקוחותיה (בד"כ הקמעונאי או לקוח פרטי B2B או B2C) ולמעשה מקרב את המוצר אל יעדו הסופי, הצרכן. על מנת להצליח ולספק לשוק את כמויות המוצר בהתאם לביקוש וברמת השירות הנדרשת, חשוב לדעת כיצד לתכנן ולנהל מערך זה בצורה יעילה.
כל חברה המפעילה מערך הפצה מבצעת תכנון של דרישות ההפצה ברמה זו או אחרת. בפועל אנו יכולים לתאר את הקצוות של הסקאלה: החל מרמת תכנון בסיסית ועד רמת תכנון מתקדמת ולמקם כל חברה שנבחן לאורך סקאלה זו על פי יכולותיה בתחום תכנון דרישות ההפצה.

מערכת ה RoutingExpert הינה מערכת מתקדמת לניהול מערך ההפצה ולתכנון אופטימלי של מסלולי הפצה יומיים. המערכת מנהלת את כל משאבי ההפצה (משאיות, נהגים, מכשירים ניידים וכו') ומשמשת לקביעת סטנדרטים להפצה בארגון.

מערכת ה RoutingExpert עושה שימוש במפות ובמידע גאוגרפי על מנת לבצע חישובי מרחק וזמן ובחירת מסלולים אופטימאליים על פי מהירויות הנסיעה וכיווני הנסיעה המותרים. כמו כן משמשות המפות להצגה ויזואלית של מסלולי הנסיעה וממשק משתמש נוח לעדכון ידני של מסלולי ההפצה.

בניית קווי הפצה

אנו ממליצים גם על